Waar zijn al die auto's gebleven?

February 12, 2020

Vlot en veilig verkeer rond de Drechtsteden is belangrijk. Daarom werken gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat samen bij het groot onderhoud van de Randweg N3 en renoveert Rijkswaterstaat de daarin gelegen Wantijbrug.

Nu de Wantijbrug al enkele weken is afgesloten kunnen zo langzamerhand wat conclusies getrokken worden. Onze experts hebben verkeersberekeningen gemaakt van de eerste tweeëneenhalve week, van 20 januari tot 5 februari. De cijfers zijn vergeleken met 2018. Dit geeft verrassende conclusies.

Verkeersberekeningen

Er is naar drie wegvakken gekeken:

  • N3 Burgemeester Keijzerweg – Merwedestraat
  • N3 Merwedestraat – Provincialeweg
  • N3 Provincialeweg – Laan der Verenigde Naties

Tevens is een dwarsdoorsnede van de A15 en A16 gemaakt. Gemeten is op de A15 ter hoogte van Tunnel de Noord en op de A16 tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht.

 Uitgegaan is van een totaal van 71.320 voertuigen die normaal dagelijks over de N3 rijden.

Tijdens de afsluiting van de Wantijbrug rijdt 42,7% daarvan toch nog binnendoor, door Dordrecht. Dat zijn 30.454 voertuigen. 18.634 voertuigen rijden over de aanbevolen omleidingsroute de A15 en A16. Dat is iets meer dan 26%.

Een sommetje:

71.320 totaal aantal voertuigen per dag

- 30.454 aantal voertuigen door Dordrecht

- 18.634 aantal voertuigen over A15 en A16

= 22.232 voertuigen die niet meer te zien zijn in de cijfers.

Conclusie

Vanwege de verwachte verkeershinder ten gevolge van de renovatie van de Wantijbrug zijn dus 22.232 voertuigritten verdampt.

Dat zijn dus 22.232 automobilisten die hun vervoerswijze hebben aangepast en nu niet meer met de auto reizen, maar een alternatief hebben gekozen. Een alternatief kan zijn: carpoolen, fietsen (e-bike), OV (bus, trein, waterbus) en thuiswerken.

Dit kon alleen maar lukken dankzij de medewerking van alle betrokkenen. Van diegenen die zich op een andere manier zijn gaan verplaatsen, mede door de aanzienlijke inzet van de gemeenten Dordrecht en Papendrecht, de Verkeersonderneming, Samen Bereikbaar, bedrijven in de regio, het Albert Schweitzerziekenhuis; velen droegen een steentje bij om van deze grote opgave, die alleen gehaald kon worden door samen te werken, een succes te maken. Dat geeft goede moed dat ook straks bij de werkzaamheden in het kader van het Groot Onderhoud N3 verkeerschaos uitblijft.

Images

Twitter

Vlot en veilig verkeer rond de Drechtsteden is belangrijk. Daarom werkt Rijkswaterstaat voor N3werkzaamheden nauw samen met de Drechtsteden gemeenten en de provincie Zuid-Holland.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het project?

Per mailContactformulier

TelefonischBel gratis de informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002. Wij zijn zeven dagen per week bereikbaar. Op weekdagen tussen 07.00 uur en 20.00 uur, op zon- en feestdagen tussen 10.00 uur en 18.30 uur.

Volg ons ook op:

 

 


 

Rijkswaterstaat werkt voor N3werkzaamheden nauw samen met de Drechtsteden gemeenten en de provincie Zuid-Holland.