Rijkswaterstaat voltooit vijf projecten Drechtsteden

31-03-2022

Weggebruikers op de N3, A15 en A16 rond Dordrecht hebben het al gemerkt: drie jaren met grootschalige, langdurige wegwerkzaamheden rond Dordrecht zijn afgerond. Rijkswaterstaat heeft het bestaande wegennet aangepast en groot onderhoud uitgevoerd. In totaal zijn er vijf projecten uitgevoerd.

Rijkswaterstaat heeft in die jaren in en rond de Drechtsteden het bestaande wegennet aangepast om files te verminderen. Daarnaast was er groot onderhoud nodig van de N3 en de Wantijbrug. In totaal zijn er vijf projecten uitgevoerd. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met onder meer de Drechtsteden, de provincie Zuid-Holland, regionale bedrijven en aannemers. Op 30 maart kwamen in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht alle betrokken bestuurders en aannemers bijeen voor een officieel moment om deze mijlpaal te vieren.

Vijf op een rij

In 2019 gaf toenmalig minister Cora van Nieuwenhuizen het officiële startsein voor de nieuwe aansluiting tussen de A16 en de N3. Deze bestaat uit een kwart klaverblad en een lange invoegstrook. Via het klaverblad stroomt het verkeer beter door dan voorheen. En via een lange invoegstrook kwam er een aansluiting vanaf de A16 naar het nieuwe Distripark van Dordrecht. Dit project dat werd uitgevoerd door Boskalis was het eerste in de reeks. Hierna startten achtereenvolgens het project ‘Aansluiting A15/N3’ (november 2019, Strukton), ‘Renovatie Wantijbrug’ (januari 2020, Volkerbrug en Siemens), ‘Verbreding A15 Papendrecht-Sliedrecht’ (juli 2020, Strukton) en het ‘Groot Onderhoud N3’ (augustus 2020, Boskalis).

Al deze projecten zijn inmiddels afgerond. Met name de Wantijbrug en het groot onderhoud N3 leverden veel hinder op. De verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht leverde relatief gezien de minste hinder op. Recent opende wethouder Rik van der Linden van Dordrecht de nieuwe op- en afrit naar Willemsdorp en Distripark Dordrecht vanuit Breda. Nu kunnen auto's en vrachtwagens rechtstreeks vanaf het bedrijventerrein van en naar de snelweg rijden en is de nieuwe aansluiting van de A16 op de N3 echt helemaal compleet. En daarmee is de cirkel rond.

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat sprak de aanwezigen toe via een videoboodschap: ‘’Eindelijk kunnen we na 2 jaar corona samen een mijlpaal vieren. Vijf grote projecten die voor een boel hinder zorgden, zijn klaar. Deze regio kan weer ademhalen en doorrijden. Het was veel, maar het ging goed. En daar is maar één reden voor: uitstekende samenwerking. Maar we zijn er nog niet. De meeste van onze bruggen en tunnels dateren uit de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw. We zijn bezig met een omvangrijke klus om ze te vernieuwen. Met deze samenwerking ligt er een prachtige basis om op verder te bouwen.’’

Gedeputeerde Frederik Zevenbergen: ‘Na jaren van intensieve samenwerking moet je soms ook even stil staan bij successen. Deze vijf afgeronde projecten maken een groot verschil in onze provincie. Gelukkig is dit niet het eindpunt en gaan we samen verder om op andere plekken ook te werken aan de bereikbaarheid en veiligheid van onze provincie!’

Ton Spek, regionaal portefeuillehouder Mobiliteit Drechtsteden: ‘Ik vond het vooral bijzonder dat Rijkswaterstaat rondom de realisatie van deze projecten intensief met ons gewerkt heeft om meer mensen op de fiets te krijgen,’

Rik van der Linden, wethouder van Dordrecht‘De laatste 3 jaar is er hard gewerkt aan de wegen rond Dordrecht. Dan merk je ook meteen dat Dordt een eiland is. Afsluitingen hebben gelijk effect op de bereikbaarheid van onze stad. Het geduld van Dordtenaren is soms op de proef gesteld, maar het resultaat is er naar. Een N3 en Wantijbrug die weer spic en span zijn. Een veel betere aansluiting van de N3 op de A16 en ons nieuw Distripark met eigen op- en afrit. Daar zijn we blij mee. We zijn er nog niet, maar ik heb er vertrouwen in dat we de uitdagingen die nog komen zoals de Drechttunnel, gezamenlijk weer op een goede manier kunnen aanpakken. We hebben de afgelopen jaren geleerd hoe we met elkaar in de voorbereiding en tijdens de uitvoering moeten communiceren.’

Suzan Vos, directeur Rijkswaterstaat: ‘We zijn supertrots op het eindresultaat van deze vijf projecten. En dat is voor een groot deel te danken aan de uitstekende samenwerking met de betrokken overheden en aannemers. En we willen ook de inwoners en bedrijven van de Drechtsteden bedanken voor hun geduld en flexibiliteit om anders te reizen. Voor nu zijn we even klaar, maar Rijkswaterstaat heeft nog een grote opgave voor de boeg.  Ik hoop daarbij op net zo’n goede samenwerking met de bedrijven en overheden in en rond Dordrecht als nu; alleen samen kunnen we hinder zoveel mogelijk beperken en de Drechtsteden bereikbaar houden.’

Toekomstige projecten

Op dit moment legt Rijkswaterstaat de laatste hand aan het groot onderhoud van het fietspad op de Papendrechtse brug dat eind april gereed is. Daarnaast loopt er een MIRT-verkenning naar de verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem. Parallel daaraan is Rijkswaterstaat partner van een initiatief om  op korte termijn dagelijks 1000 spitsmijdingen te realiseren op de A15 tussen Ridderkerk en Gorinchem via diverse acties zoals een OV-probeerpas.

In 2023 vervangt Rijkswaterstaat de klep van de Haringvlietbrug en in 2023 en 2024 renoveren we de Heinenoordtunnel. In 2024 renoveren we de bediening, besturing en bewaking van de Brug over de Noord.

In de jaren vanaf 2025 volgen de Drechttunnel en de Noordtunnel en worden de verkeersbrug Dordrecht, de Papendrechtse brug en de Brug over de Noord zelf aangepakt. Voor deze laatste vijf projecten moet de planning nog worden uitgewerkt.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Vlot en veilig verkeer rond de Drechtsteden is belangrijk. Daarom werkt Rijkswaterstaat voor N3werkzaamheden nauw samen met de Drechtsteden gemeenten en de provincie Zuid-Holland.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het project?

Per mailContactformulier

TelefonischBel gratis de informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002. Wij zijn zeven dagen per week bereikbaar. Op weekdagen tussen 07.00 uur en 20.00 uur, op zon- en feestdagen tussen 10.00 uur en 18.30 uur.

Volg ons ook op:

 

 


 

Rijkswaterstaat werkt voor N3werkzaamheden nauw samen met de Drechtsteden gemeenten en de provincie Zuid-Holland.

 

 

Cookie-instellingen